Global Binn

Dünyanın Her Yerine En Hızlı Kargolama, Teslimat, Lojistik

USA Fulfillment

İhracatta Ödeme Yöntemleri

 

Uluslararası ticarette, tarafların karşılıklı olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir. İhracat yapan taraf, malları sözleşmeye uygun bir şekilde alıcıya (ithalatçıya) göndermeli, alıcı ise belirlenen ödeme tutarını ihracatçıya ödemelidir. Uluslararası satışlarda tarafların yükümlülükleri olduğu gibi karşı karşıya kaldıkları riskler de vardır. İhracatçı ödemeyi alamama riskini taşırken alıcı ise malları teslim alamama riskiyle karşı karşıyadır. Uluslararası satışlarda taraflar aralarındaki ticari ilişkinin koşullarına göre farklı ödeme yöntemlerine ihtiyaç duyarlar. Ticari teamüller ve uygulamalar neticesinde uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri oldukça gelişmiştir, farklı şartları içeren çeşitli ödeme yöntemleri bulunmaktadır. Taraflar ihtiyaçlarına en uygun ödeme yöntemini seçmekte özgürdür, bazı yöntemler alıcı için avantaj sağlarken bazı yöntemler satıcı daha için avantajlıdır. Uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Peşin Ödeme (Cash Payment/ Advance Payment/ Pre Payment/ Cash Before Delivery)

Peşin ödeme yönteminde alıcı, ihraç edilecek ürünlerin ücretini ihracat gerçekleşmeden önce sipariş aşamasında yahut sipariş sonrasında öder. Ödemenin gerçekleşmesinin ardından ihracatçı satılan ürünleri alıcıya ihraç eder. Bu yöntem ihracatçı açısından büyük bir avantaj sağlar, bu sayede ödemenin yapılmaması riski ortadan kalkar. Peşin ödemeler, banka hesaplarına yapılan havaleler, çek veya kredi kartı ile yapılabilir.

 

Mal Mukabili Ödeme (Cash AgainstGoods)

Mal mukabili ödeme yönteminde alıcı malları teslim aldıktan sonra ihracatçıya ödemeyi yapar. İhracatçı ürünleri sevk ettiğini gösteren belgeleri, alıcı ile anlaştıkları banka aracılığıyla alıcıya gönderir ve alıcı malları teslim aldıktan sonra ödemeyi yapar. Bu ödeme yöntemi ihracatçı açısından en riskli yöntemdir.

 

Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents/ Documentary Collections)

Vesaik mukabili ödeme yönteminde tarafların mutabık kaldıkları anlaşmalı banka da sürece dahil olur. Öncelikle ihracatçı malları gönderir, akabinde alıcı malları kendi gümrüğünden çekebilmesi için gerekli olan belgeleri (vesaik) bankaya teslim eder. Banka ithalatçıdan ödemeyi aldıktan sonra vesaikleri alıcıya iade eder. Sürece bankanın dahil olması ihracatçının riskini azaltır.

 

Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)

Kabul Kredili ödeme, banka transferi metoduyla yapılmaktadır fakat ödeme anında ihracatçının hesabına transfer edilmez. Taraflar ihracat tutarının, ihracatçının hesabına geçmesi için bir vade (tarih) belirlerler.  Taraflar arasındaki anlaşmanın içeriğine ödeme mal mukabili yahut vesaik mukabili sonrasında yapılabilir.

 

Banka Ödeme Yükümlülüğü (Bank Payment Obligation)

BPO olarak da adlandırılan bu yöntemde ödeme banka garantörlüğünde yapılır. Vesaik mukabiline benzer şekilde alıcı malın gümrükten çekilmesi için gerekli olan evrakları bankaya teslim eder, evrak kontrolü banka tarafından yapılır. Bu yöntem akreditifli yönteme göre daha az prosedür içerir, bu sebeple uluslararası ticarette oldukça tercih edilen bir yöntemdir.

 

Akreditifli Ödeme (Letter of Credit)

Akreditif; belirlenen tutar, vade ve ödemeye ilişkin şartları içeren ve alıcı tarafından oluşturulan bir banka talimatıdır. İhracatçı malları fiziken ihraç ettiğine dair belgeleri bankaya sunar, banka belgeleri inceleyip onayladıktan sonra ödemenin yapılmasına ilişkin talimatı aktive eder. Bankanın onay vermesinin ardından ödeme ihracatçının hesabına transfer edilir. Bu yöntemde belgeleri doğrulama yükümlülüğü bankadadır. Ayrıca ihracatçının belge tesliminde dikkat etmesi gereken hususlar vardır, özellikle akreditifte yer alan detaylar ile belgelerin içeriğinin uyuşması önemlidir. Bu hususlardan bazıları şunlardır:

  • İlgili belgeler belirlenen vadeye kadar bankaya teslim edilmelidir.
  • Akreditif kapsamında belirlenen tutar ile belgelerde yer alan tutarlar aynı olmalıdır.
  • Akreditifte belirtilen format ve sayıya uygun sayıda belge olmalıdır.
  • İhracatçının (lehtarın) ismi doğru yazılmalıdır.
  • Akreditifte belirtilen yükleme koşullarına uygun şekilde yükleme yapılmalıdır.
  • Akreditifte kısmi yükleme için izin verilmemişse malların tamamının tek bir gemiye yüklenmesi gerekir.

 

İhracat Çözüm Ortağınız Olalım!

Globalbinn Fulfillment olarak ihracat yolculuğunuzda çözüm ortağınız olmaktan memnuniyet duyarız. Kusursuz danışmanlık hizmetlerimiz ile ihracatın başından sonuna kadar her aşamasında siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz, daha fazla bilgi için hemen iletişime geçebilirsiniz!

 

Kaynak: https://www.kolayihracat.gov.tr/egitim/adim-adim-ihracat-rehberi

Bir yanıt yazın