Global Binn

Dünyanın Her Yerine En Hızlı Kargolama, Teslimat, Lojistik

USA Fulfillment

E-ihracat Devlet Teşvikleri Nelerdir?

Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihracat yapan şirketlere birçok farklı kategoride teşvikler verilmektedir. Bu teşvikler e-ihracat yapacak şirketleri ihracat sürecinin başından sonuna kadar desteleyecek şekilde kurgulanmıştır. Firmaların yurtdışındaki tanıtım ve reklam masraflarının, yurtdışında kiralayacakları depoların kiralama giderlerinin ve yurtdışında sipariş karşılama (fulfillment) hizmeti bedellerinin yarısı devlet teşvikleri ile karşılanacaktır. Bakanlık tarafından verilecek teşvik oranları, sureleri ve parasal sınırları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Pazara Giriş Rapor Desteği 

Sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 1.500.000 TL’ye kadar desteklenir. 

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

Yurtdışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri %50 oranında her pazaryeri için 3 yıl boyunca desteklenir.

E-ihracat Tanıtım Desteği

Dijital pazaryeri tanıtım faaliyetleri dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve her ülke için 3 (üç) yıl boyunca desteklenir.

Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği

Hedef ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’nu asmayan, sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve her ülke için 3 yıl boyunca desteklenir. İşletmelerin, yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri, her bir birim başına %50 oranında, her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere yıllık 5.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurtdışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

Yurtdışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri, en fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için %50 oranında ve pazaryeri başına 3 (üç) yıl boyunca, bir entegrasyon için en fazla 200.000 TL’ye kadar desteklenir.

Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

Hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri, her ülke için 3 yıl boyunca, %50 oranında olmak üzere E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık en fazla 3.000.000 TL’ye, diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 1.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

Yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 yıl boyunca ve %50 oranında desteklenir. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 750.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 2.500.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 3.000.000 TL’yi geçemez.

Siz de e-ihracata başlamak ve döviz kazanmak istiyorsanız bu teşviklerden yararlanarak ürünlerinizi yurtdışı pazarına kolaylıkla açabilirsiniz. Amerika ve İngiltere’deki depolarımızda size depolama ve sipariş karşılama hizmeti vermekten memnuniyet duyarız. Üstelik size vereceğimiz depolama ve fulfillment hizmetleri masraflarınız için devlet teşviklerinden yararlanabilirsiniz!

 

Bir cevap yazın

Whatsapp Mesajlaşma
1
Detaylı bilgi için hemen ulaşın!
Merhaba, fulfillment ve ara depolama hizmetlerimiz hakkında bilgi için tıklayın!